Termín budúcich majstrovských kurzov: 25. až 30. 8. 2024.

Projekt „VISEGRAD MUSIC YOUTH ACADEMY“ je zameraný na zlepšenie umeleckej úrovne mladých hudobníkov – sláčikových nástrojov a flautistov. Triedy budú viesť prominentní V4 hudobníci – renomovaní pedagógovia a svetoznámi koncertní umelci. Je pomerne zriedkavá možnosť nájsť majstrovské kurzy, kde študenti majú tú česť pracovať so špičkovými koncertnými umelcami na dennej báze. Takáto intenzívna interakcia medzi študentom a učiteľom môže viesť k výraznému zlepšeniu vo veľmi krátkom čase. Na rozdiel od iných porovnateľných podujatí sa zameriame aj na spoločné koncertné vystúpenia študentov a učiteľov, čo bude pre mladých hudobníkov určite neopakovateľným zážitkom.
V siedmom ročníku majstrovských kurzov sme vedením kurzov opäť poverili úspešných sólistov – renomovaných umelcov, ktorí sa zároveň venujú pedagogickej činnosti. Dôraz budeme klásť nielen na individuálne hodiny, ale aj na spoločné muzicírovanie.
POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ.
Termín: 25. – 30. augusta 2024
Miesto konania: Hotel Rozálka (https://www.rozalka.sk/), Pezinok (15 km od Bratislavy)
Hotel je cca 2,5 km vzdialený od železničnej a autobusovej stanice (do hotela nepremáva miestna hromadná doprava). V prípade, že pricestujete verejnou dopravou, môžete použiť taxi. Telefónny kontakt je +421 905 426 242.
Príchod: 26. augusta 2024, od 9.00 h, prípadne po dohode 25. augusta od 15.00 pre účastníkov, ktorí budú mať prvú hodinu už v nedeľu
Odchod: 30. augusta 2024
Výuka: celkove 5 individuálnych a skupinových lekcií
Vek účastníkov: bez limitu – individuálny prístup
Pedagógovia: Miriam Rodriguez Brüllová (gitara), Eva Varhaníková (klavír), Jindřich Pazdera, Sándor Jávorkai, Juraj Tomka (husle), Petr Nouzovský, Ádám Jávorkai and Jan Pospíšil (violončelo), Roman Patkoló (kontrabas) and Paweł Przytocki (komorný orchester).
Husliar, známy maďarský výrobca majstrovských violončiel, Janos Hejja, bude prítomný na Akadémii so svojim novým violončelom a v prípade záujmu urobí drobné úpravy/opravy na nástrojoch účastníkov. Príde aj významný český gitarový luthier Petr Vančata.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny pedagóga, prípadne zrušenia niektorej nástrojovej triedy.
Večerné koncerty: Koncerty účastníkov kurzov 28. a 29. augusta 2024. Koncert pedagógov bude dňa 27. augusta 2024.